Esélyegyenlőség biztosítása képzés 2x8 óra


A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az esélyegyenlőség alapfogalmait, jogforrásait, képessé válik a diszkriminációs esetek felismerésére és megtanulja a jogorvoslati lehetőségek feltérképezésének módját.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

USA és ENSZ gyakorlatának ismerete
Az esélyegyenlőség EU-s, magyarországi előzményeinek ismerete
Fórumok, jogorvoslati lehetőségek összehasonlításának képessége
Eljárásjogi alapok ismerete
A foglalkoztatás területén történő hátrányos megkülönböztetés eseteinek ismerete
A foglalkoztatási diszkrimináció megvalósulási formáinak ismerete
Áruk-szolgáltatások területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés eseteinek ismerete
Egyéb speciális területek: egészségügy, oktatás, lakhatás, önkormányzati-állami jogviszonyok ismerete