Rugalmas, családbarát munkaszervezési formák képzés 2x5 óra


A képzés alapvető küldetése, az atipikus foglalkoztatási formák megismerése elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A képzés célja az atipikus foglalkoztatási formák szabályozásának ismertetésével a gyakorlatban is hasznosítható kompetenciák átadása a rugalmas, családbarát munkaszervezés terjedése érdekében.

A képzés során megszerezhető kompetenciák a következők:

A szerződési szabadság eszméjének ismerete
A munkavállaló függésének eszméjének és a függőség szintjeinek ismerete
A munkavállaló védelmének követelménye
A rugalmasság-rugalmatlanság fogalompár értelmezésének képessége
Az Európai Unió jogalkotási lépéseinek ismerete
Az EU Szociális Dimenziójának alapkérdéseinek ismerete
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet aktusainak ismerete
A szülői szabadság és az apák bevonódása a gyermeknevelésbe
Nemzetközi jó gyakorlatok ismerete
„Családbarát" vállalati gyakorlatok ismerete
A „családbarát" foglalkoztatottság kormányzati támogatása modelljeinek és eszközeinek ismerete
Atipikus foglalkoztatási formák ismerete