Kommunikációs tréning 2x6 óra


A képzés alapvető küldetése, a kompetenciafejlesztés, olyan tudásanyag, magatartásformák, és önfejlesztési technikák átadása, melyek birtokában a képzés résztvevői képesek lesznek a szervezetben betöltött pozíciójuk és munkakörük által meghatározott hatékony kommunikáció elsajátítására.

A kommunikációhoz és együttműködéshez szükséges kompetenciák fejlesztése valamint a hatékony tárgyalástechnika, meggyőzés és prezentációs készségek elsajátítása, nehéz helyzetek kezelése valamint annak tudatosítása, hogy a képzésben résztvevő, mint kommunikátor jelenik meg a legtöbb szituációban.
A képzés elvégzésével a résztvevők megismerik a sikeres kommunikáció, módszereit, tárgyalástechnikákat és azok alkalmazását a jobb és eredményesebb munka érdekében, továbbá a résztvevők képessé válnak a mindennapi munka során felhalmozódó konfliktusok megfelelő kezelésére. Megszerezhető kompetenciák: önismeret és mások ismerete, együttműködés, kapcsolat teremtés, empátiás készség, prezentációs készség.