Munkaidő és pihenőidő


A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó munkajogi szabályok, speciális rendelkezések.

Tartalom:

I. Fejezet. A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó alapvető munkajogi szabályok (Dr. Dudás Katalin)

1. A munkaidő fogalma, a munkaidőkeret és a munkaidő-beosztás egyes szabályai 7

2. A munkarend és fajtái 11

2.2. A többműszakos munkarend. 13

2.3. A megszakítás nélküli munkarend. 21

2.4. Az idénymunka. 26

2.4. A rugalmas munkarend. 28

2.5. A részmunkaidő. 32

2.6. A kötetlen munkarend. 34

3. A rövidebb időtartamú pihenőidők. 35

3.1. A munkaközi szünetről 36

3.2. A napi pihenőidő. 38

3.4. A heti pihenőidő. 40

4. A szombati és a vasárnapi munkavégzés szabályai 41

5. A munkavégzés napi és heti mértéke. 46

6. A készenléti jellegű munkakör 47

7. A készenlét és az ügyelet 49

8. A rendkívüli munkavégzés. 51

9. A munkaszüneti nap. 54

10. A szabadság kiadásának szabályai 56

11. A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok betartásának hatósági ellenőrzése. 59

II. fejezet A közoktatásban foglalkoztatottak munka és pihenőidejére vonatkozó speciális rendelkezések (Dr. Viszló László)

1. A teljes munkaidő és a kötelező óra. 72

2. Munkarend. 73

3. A munkaidőkeret és a tanítási időkeret 74

4. A munkaidő beosztás. 74

5. Pihenőidő. 75

6. Szabadság. 76

7. A rendkívüli munkavégzés. 77

8. A teljesítménypótlék alkalmazása. 78

9. Az ügyelet és a készenlét 78

10. A munkaidő-nyilvántartás. 80

III. fejezet. A közúti áru-és személyfuvarozást végző munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozó speciális rendelkezések (Dr. Fodor T. Gábor)

1. Jogforrások. 81

1.1. A Kktv. tárgyi és személyi hatálya. 82

1.2. A 561/2006/EK rendelet tárgyi és személyi hatálya. 83

1.3. Az AETR Egyezmény tárgyi és személyi hatálya. 84

1.4. A 2002/15/EK irányelv tárgyi és személyi hatálya. 86

1.5. A tárgyi és személyi hatály összefoglalása. 87

1.6. A jogforrások időbeli és területi hatálya. 88

2. A közúti fuvarozást végző munkavállalók munkaideje és pihenőideje a Kktv. szerint 89

2.1. A munkaidő és beosztása. 89

2.2 A munkaidő-beosztás közlése. 93

2.3. A munkaközi szünet és a pihenőidő. 93

2.4. A munkaidő nyilvántartása. 94

3. A vezetési idő, a szünet és a pihenőidő 561/2006/EK rendeletben megállapított szabályai 94

3.1. A vezetési idő. 95

3.2. A szünet és a pihenőidő. 96

3.3. Az EK rendeletnek a vezetési időre, szünetre és pihenőidőre vonatkozó szabályai alóli kivételek 97

3.4. Az EK rendelet rendelkezéseinek megtartásáért való felelősség, illetve ellenőrzés. 98

4. Az AETR Egyezmény rendelkezései 100

4. 1. A vezetési idő. 100

4.2. A megszakítás és a pihenőidő. 101

4.3. Az AETR Egyezmény alóli kivételek. 102

4.4. Az AETR Egyezmény megtartásának ellenőrzése. 102

5. A menetíró készülék (tachográf) 102

6. A hazai ellenőrzés és kiszabható bírságok. 104

IV. fejezet. A Munkaidő és pihenőidő speciális szabályai az egészségügyben (Dr. Fodor T. Gábor)

1. A hatályos szabályozás háttere. 117

2. Az ügyelet és az egészségügyi ügyelet 118

3. A tevékenységvégzés és a munkaidő különbsége. 120

4. Az alkalmazott egészségügyi dolgozók munkaideje és pihenőideje. 121

5. Az ügyelet és a készenlét díjazása. 125

V. fejezet. A munkaidő és a munkarend, a pihenőidő, a túlszolgálat, valamint a szabadság kiadásának rendje a rendvédelem területén (Dr. Varga Marianna)

1. A szolgálatteljesítési idő. 126

2. A szolgálati idő beosztása. 130

3. A szolgálati időrendszerek. 132

4. A szolgálati időbeosztás közlése. 134

5. A pihenőidők. 135

5.1. A munkaközi szünet 135

5.2. A napi pihenőidő. 136

5.3. A heti pihenőnap. 136

6. A túlszolgálat 138

7. A készenlét és az ügyelet 142

8. A szabadság kiadás rendje. 144

9. Foglalkoztatási szabályok betartásának ellenőrzése. 147