Foglalkoztatáspolitikai dilemmák


A gazdasági változások foglalkoztatásra gyakorolt hatásai – a foglalkoztatás növelésének lehetőségei Magyarországon.

A munkajogi szabályozás szerepe a foglalkoztatás bővítésében

Tartalom

I. Koltai Luca - Simonyi Ágnes: A gazdasági változások foglalkoztatásra gyakorolt hatásai – a foglalkoztatás növelésének lehetőségei Magyarországon.

I.1 Bevezetés. 4

I.2 A foglalkoztatási helyzet alakulása és kezelése. 4

I.3 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása és a munkaerőpiactól távol levőkkel foglalkozó szociális szolgáltatásokkal való együttműködés megindulása. 12

I.3.1 Az aktív munkaerő-piaci eszközök alakulása. 12

I.3.2 A Közfoglalkoztatás és munkahelyteremtés. 20

I.3.3 Az aktív korú szociális ellátásban részesülők és a közcélú foglalkoztatás jellemzői 2009-ben 21

I.4 A „nagyon atipikus" foglalkoztatási formák jellemzői és lehetséges szerepük a foglalkoztatásban 25

I.5 Az EU "2020" stratégiájának céljai a foglalkoztatásban. 34

I.6 Kitörési pontok. 38

I.6.1 A szakpolitikai koordináció jelentősége a foglalkoztatás bővítése szempontjából 38

I.6.2 A foglalkoztatás bővítés lehetőségének és a szakpolitikai koordináció szükségességének példája - A Zöld Gazdaság. 40

I.7 Irodalomjegyzék. 45

II. Gyulavári Tamás – Kártyás Gábor: A munkajogi szabályozás szerepe a foglalkoztatás bővítésében

II.1 A munkajogi szabályok változása Európában a foglalkoztatás bővítésének szolgálatában. 47

II.1.1 Foglalkoztatás-politikai célkitűzések az Európai Unióban. 47

II.1.2 Új intézmények a közösségi jogban. 60

II.1.3 Tendenciák a nemzeti jogokban. 71

II.2 A klasszikus munkaviszony alóli menekülés és megállításának eszközei 75

II.2.1 A jelenség lényege, fogalma. 75

II.2.2 A munkavégzésre irányuló jogviszonyok skálája. 76

II.2.3 Kérdések és lehetséges válaszok. 78

II.2.4 Új munkavégzési formák a munkaviszony határain kívül 80

II.2.5 Harc a színlelt szerződések ellen a magyar munkajogban. 88

II.3 Javaslatok a hazai szabályozás felülvizsgálatához: cél a bővülő foglalkoztatás a klasszikus munkaviszony elődlegességének fenntartása mellett 90

II.4 Irodalomjegyzék. 93