Közös tanfolyam a lengyel Szolidaritással


2011. június 14-én a lengyel Szolidaritás szakszervezet 14 fős küldöttsége érkezett Budapestre, hogy találkozzon 14 LIGA Szakszervezeti vezetővel, és megvitathassák a helyi szintű tagszervezés problémáit. A tanfolyamra az Ipari kapcsolatok az új tagállamokban – az alacsony szakszervezeti szervezettség és a csökkenő trend okai az EU 15-ökhöz képest projekt keretében kerül sor.

Fő pályázó a lengyel Szolidaritás volt, amely szervezettel a projekt egy éve alatt több közép-kelet európai szakszervezeti szövetség kereste a választ a feltett kérdésekre.

Tomasz Kołodziej tréner előadása nyitotta meg a három napos tanfolyamot, aki azt taglalta, a szakszervezetnek gondoskodnia kell a tagjairól. A résztvevők teszteket töltöttek ki, és munkacsoportokban keresték a választ arra, a szakszervezetekkel kapcsolatos hiedelmek mennyire megalapozottak, a szakszervezetek mennyire képesek valódi cselekvésre, érdekvédelemre a munkahelyeken. Majd Andrzej Spiker beszélt a lengyel Volkswagen gyárban kialkudott, kollektív szerződésben rögzített eredményekről, és arról, a helyi szakszervezet hogyan végzi az érdekvédelmi és szervezési munkákat.

Másnap a szakszervezeti szervezési problémák azonosítása következett, és az utak keresése a megoldásukhoz. A csoportokon belül vita alakult ki a megoldások alacsony hatékonyságának elemzéséről a különböző szakszervezeti szinteken. A résztvevők délután a szakszervezetek mint tárgyalásos ellensúly témájával valamint a szakszervezetek kommunikációjával foglalkoztak. A résztvevők elemezték azt is, a szakszervezetekről sugárzott képnek milyen hatása van a tagszervezésre.

A záró nap a szakszervezeti vezetők előtt álló kihívások és a válság témakörét járták körül a résztvevők. Szó esett a „puha" szakszervezeti vezetőkről és a valódi megoldások kereséséről, továbbá a nők aktív részvételéről és a más munkavállalói képviseletekkel való együttműködés megerősítéséről. A tanfolyam végén, amely tanfolyamot közös esti séták és beszélgetések színesítettek, a résztvevők oklevelet kaptak arról, hogy a munkahelyi szintű szakszervezeti szervezés problémáinak azonosítását, megelőzését és megoldását lehetővé tevő eszközök tanfolyamot elvégezték.

K.L.