A jól képzett munkavállalókért - Debrecenben


Az észak-alföldi régió szakszervezeti tisztségviselői számára a regionális tanfolyam Debrecenben került megrendezésre 2011. április 18-án. A tanfolyam gerincét két téma adta. Egyrészt a szakképzési rendszerben létrejött változások, másrészt a LIGA Elnökségének erre az évre megjelölt prioritása, a munkaügyi ellenőrzés kérdésköre. De természetesen LIGA Szakszervezetek által szervezett tanfolyam nem jöhet létre anélkül, hogy a szakszervezeti tisztségviselők jogi kérdésekre ne adna választ. A tanfolyamot e sorok írója nyitotta meg.

dr. Szűcs PéterElső előadó Dr. Szűcs Péter volt, aki a sztrájktörvény szigorításairól beszélt. Elmondta a még elégséges szolgáltatások körét meghatározhatja jogszabály. Kérdés, lesz-e. Mivel, tette hozzá, nincs az a kormányzati szándék, amely a sztrájkjog gyakorlását megkönnyítené. Jelenleg a bíróságnak 5 napon belül kell dönteni a sztrájk jogszerűségéről, amely döntés ellen 5 napig lehet fellebbezni. Kérdés, hogy a bíró hogyan fogja eldönteni? Ha vitáznak a felek, akkor szakértőt rendel ki, amely szakértő jelentését a felek véleményezhetik – hogy fog ez beleférni 5 napba?

Ezek után a munkaügyi ellenőrzés kérdését járta körül, végül – a szakképzéshez kapcsolódva – elmondta, a szakmunkástanulók jogviszonya nem munkaviszony, de a szakszervezet felléphet az ő munkavédelmi és munkabiztonsági jogaikért is. Szó esett az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogköréről, és arról, hogy kérdésekkel a hatóság mellett működő Tanácsadó Testülethez lehet fordulni. Ezek után a hallgatói kérdésekre válaszolt az előadó.

előadásEzt követően Kertész Sándor az OMMF Észak-alföldi igazgatóságának igazgatója a munkaügyi ellenőrzés végrehajtásának tapasztalatairól beszélt. Elmondta, a törvénytelenségeket bejelentők kérhetik személyazonosságuk titkolását az úgynevezett zárt adatkezelést. Ettől függetlenül a szervezetnek problémát okoz a bizonyítási eljárás során a jogsértések bizonyítása. Korábban az ellenőrzött vállalatok 75-80 százalékában talált a hivatal szabálytalanságot, ma ez az arány 10 százalékkal csökkent. Sajnos nem azért, mert a munkáltatók korrektebbek, hanem azért, mert kevesebb a munka – ezért kevesebb a feketemunkát végző is. A csökkenéshez az is hozzájárult, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás jelentősen visszaszorult.

Ugyanakkor új trükköket is kitalálnak a munkáltatók, például teljesítik a bejelentési kötelezettségüket, de csak részmunkaidőre jelentik be a munkavállalóikat. Az OMMF elsősorban a feketefoglalkoztatás mellett a bérek kifizetésének, a munkaidő betartásának, a pihenőidő kiadásának kérdésit ellenőrzi. A szervezet a 133/2010-es kormányrendelet valamit a 21/2010-es NEGM rendelet alapján szankciókat szab ki, ezeknek az összege a 10 millió forintot is elérheti.

Apor István a LIGA Szakszervezetek RFKB képviselője elmondta, bizonytalanság uralkodik regionális Fejlesztési és Képzési Tanácsokban, hiszen megbízásukat csak augusztusig hosszabbította meg a kormány, és a regionális struktúra helyett a kormány megyékben gondolkodik. A szakképzési kérdésekről szólva elmondta, a közoktatás átalakítása nélkül a szakképzési rendszer valódi átalakítása csak fél siker lehet. Problémaként nevezte meg, hogy ma már nincsenek a gyáron belül szakképző intézmények. Elmondta, például a Tungsramon belül voltak gyári képzések, amely alatt a hallgatók átvehették a munkatapasztalatokat. Ma viszont a szakképző iskolák túlságosan elméleti és sokszor elavult ismereteket oktatnak. Ezután részletesen beszélt a Térségi Integrált Szakképzési Központok problémáiról és a diákok pályaválasztási motivációiról.

Nagy Gábor regionális ügyvivő arról beszélt, hogy a szakképzés átalakítása kapcsán mi az, ami a munkavállalókat érinti. Elmondta, nem csak az RFKB-k, hanem a Regionális Munkaügyi Tanácsok helyzete is kétséges. Korábban megyénként működtek a tanácsok, de ma még homályosak a kormány szándékai. Az előadó ezek után a szakképzés anomáliáiról beszélt, összehasonlította az iskolarendszerű szakképzés és a felnőttképzést. Az RFKB fő elve a kereslet-vezérelt képzés, vagyis az, hogy milyen képzésre van szüksége a gazdaságnak. A munkaerő-piaci képzés pedig az egyénre bízza, mit szeretne tanulni. További problémának sorolta fel, hogy a munkáltatók körében gyakori – a betanított munka jellegéből adódóan – a visszaminősítési rendszer: nem ismerik el a szakképzéseket: mindez negatívan hat a szakképzési rendszerre is.

Kozák László