Rába Rt. Munkavállalók szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése


November 21-22-én került sor Farádon a Rába Rt. Munkavállalók Szakszervezete (RMSZ) Tisztségviselőinek továbbképzésére. A kétnapos program során elsősorban új információk átadása a jelenlegi válsággal terhelt időszak kérdései, a bértárgyalás előkészítése, illetve aktuális szakszervezeti kérdések szerepeltek napirenden...

A továbbképzést Alper László az RMSZ elnöke, a Liga Szakszervezetek elnökségi tagja nyitotta meg a jelenlévő 37 szakszervezeti tisztségviselő előtt. Megnyitójában történelmi visszatekintést adott az RMSZ megalakulásától napjainkig, illetve ismertette az RMSZ szervezeti felépítését, kapcsolatrendszerét, az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban jelentkező tennivalókat.

A megnyitó előadást követően Dr. Szabó Imre a Liga Szakszervezetek szakértője a válság hatása az OÉT munkájára című előadásában szólt a pénzügyi és gazdasági válság hatásairól a válság értelmezéseiről, valamint a szakszervezetek ennek kapcsán kialakított álláspontjáról. Kiemelte, hogy válság ide, vagy oda a szakszervezetek követelései jogosak és ettől nem is akarnak eltérni. Konfliktusokkal terhelten nézünk a 2009-es év elé aminek a kimenetei ma még nem láthatók. A minimális cél továbbra is a reálbérek megőrzése a korábban megkötött, de a kormány által egyoldalúan felrúgott megállapodásnak megfelelően. Kitért arra is, hogy egyre többször tapasztaljuk, hogy a munkaadói oldal a válságot sok esetben fenyegetésként használja fel. Bérfejlesztésről a munkaadói oldal hallani sem akar. Ez nyilvánvalóan egy konfliktus helyzet amiből mindkét oldal próbál a maga számára legjobban kijönni.

Vissi Ferenc a Rába Járműipari Holding Nyrt. HR igazgatója a válság hatása a Rábára és kezelésének módjai című előadásában részletesen bemutatta a vállalat felépítését, tevékenységét és szólt a vállalati eredményekről. A vállalati menedzsment és az RMSZ között évek óta eredményesen működő kapcsolat van, aminek továbbfejlesztése érdekében felajánlotta, hogy a ma már rendszeressé vált tisztségviselők felkészítésén a vállalat vezetése szívesen részt vesz akár 2-3 fővel is. A szeptemberben indult válság hatásait vállalati szinten még nem igazán látják. Napjainkban jelentősen felértékelődik, hogy mire milyen gyorsan tud reagálni a cég. Jelenleg még jó a piacon a Rába helyzete, a vállalat adósságállománya alacsony, ami jó mert nem nagyon lehet manapság hiteleket kapni. Elmondta, hogy a beszállítók többsége még nem reagált, jelenleg a jövő évi tárgyalások előkészítése folyik. Kiemelte, hogy a válság kezdő szakaszában vagyunk és messze nem annak mélypontján. Az üzleti környezet nem, vagy nehezen tervezhető. Ebből a túlélési versenyből a Rába jól kíván majd indulni. A válság kezdeti szakaszát március végére prognosztizálják,az igazi recesszió utána várható. A stabilizáció 2009 végére várható, majd 2010 márciusától megindulhat a növekedés. A Rába a válság ellenére folytatja a beruházásokat, különösen azokat amelyektől a felemelkedést várják. A vállalat a képzett munkaerőt mindenképpen meg kívánja tartani. 

A résztvevők ezután a Rába Nyugdíjpénztár tájékoztatóját hallgatták meg Csákány Miklósné Igazgatósági tag, illetve a Tempo egészségpénztár tájékoztatóját Megál Gyuláné küldött előterjesztésében. Mindkét esetben elég magas a működési költség ezért vizsgálják annak a lehetőségét, hogy más pénztárakkal lehet e esetleg előnyösebb szerződéseket kötni.

Az első nap Kiss Zoltán a Liga Szakszervezetek Nyugat-magyarországi Regionális Szolgáltató Irodája érdekvédelmi tanácsadójának tájékoztató előadásával zárult. Kiss Zoltán beszélt az iroda szerepéről,feladatairól és a közeljövő terveiről. Külön felhívta a figyelmet a Liga honlapján létrehozott új egyfajta fórum lehetőségeire, illetve a regionális jogsegélyszolgálat igénybevételének módjára. Kitért a kommunikáció és a személyes kapcsolatok kialakításának fontosságára.

A második napot Hajba József a Munkavédelmi Bizottság tevékenységének ismertetésével nyitotta. Felhívta a figyelmet arra, hogy sajnos a munkabiztonsági rendszabályokat nagyon sok esetben „vérrel írják”. A feladat az, hogy ezt lehetőleg teljesen el tudjuk kerülni. A Rábában ezt egyre eredményesebben végzik és erre a jövőben is kiemelkedő figyelmet fordítanak.

A következőkben Alper László vezetésével a tisztségviselők hosszas vita utáni konszenzussal kialakították a Kollektív Szerződés módosításával, illetve a 2009 évi bértárgyalás kapcsán képviselt álláspontjukat. A majdani tárgyaló bizottságok megkapták a tisztségviselők felhatalmazását arra a mozgástérre amin belül képviselhetik a munkavállalók akaratát. Ettől eltérő esetben természetesen újra össze kell hívni a küldöttgyűlést.

A kétnapos jó hangulatú képzés Kövecses László a Nyugat Magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba a Liga által delegált tagjának tájékoztató előadásával zárult.      

Kiss Zoltán