Egyenlő bánásmód, hátrányos megkülönböztetés, esélyegyenlőség - továbbképzés Miskolctapolcán


A LIGA Akadémia szervezésében került megrendezésre 2014. június 12.-én, Miskolctapolcán, a LIGA Szakszervezetek Észak-magyarországi régió kapacitásfejlesztési projektjének esélyegyenlőségi képzése.

A képzést dr. Kéri Ádám, a LIGA jogi szakértője, valamint dr. Kegye Adél ügyvéd vezette. A trénerek több éven keresztül dolgoztak együtt az Egyenlő Bánásmód Hatóság kötelékében, és számos képzést tartottak már együtt az esélyegyenlőség témájában, mely iránt rendkívül elkötelezettek.

A tréning elméleti része ismertette az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény alapelveit, rendelkezéseit és hatályát. A jogi tananyag kiterjedt a diszkrimináció elleni fellépés nemzetközi hátterére (ENSZ, Európai Unió), valamint a hatályos magyar joganyagra vonatkozólag az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítési területeire is. (Foglalkoztatás, az áruk-szolgáltatások igénybevétele, az oktatás, egészségügy, társadalombiztosítás, valamint a lakhatás). A hallgatók számos hazai, illetve külföldi jogeseteken keresztül tanulmányozhatták a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés eszközeit, valamint eljárási kereteit. Szituációs, illetve un. érzékenyítő gyakorlatokon keresztül még jobban rögződhettek az elhangzottak. A képzés végén, a megszerzett tudásról jogesetmegoldással, valamint jogesetelemzéssel tettek tanúságot a hallgatók.

miskolctapolca2.jpg

A játékos gyakorlatok nemcsak a jogi anyag megerősítésére szolgáltak, hanem azokon keresztül a résztvevők előítéletei is napvilágra kerültek, s izgalmas párbeszéd vehette kezdetén a különféle vélemények képviselői között. A képzés megalapozta vagy éppen felfrissítette a résztvevők releváns jogi tudását, s talán formálta szemléletüket is. Hiszen a diszkrimináció visszaszorításához a törvényi rendelkezések előírásán túl a társadalmi szemlélet változása is szükséges.